Zbojník a Gašparko

Zapísaný spolok slovenských a českých bábkarov uvádza: Zbojník a Gašparko

Bratislavské bábkové divadlo a Divadlo DRAK – Hradec Králové
17:00 (70 min./10+)
javisko BDŽ

Česko – Slovensko sa rozpadlo pred 30 rokmi. Zánik spoločného štátu však neznamenal koniec blízkosti dvoch národov, práve naopak. Pri prekročení štátnej hranice sa necítime
ako v cudzine a Čechov radi nazývame bratmi. Z vrúcneho priateľského vzťahu sa zrodila
aj výnimočná koprodukčná inscenácia v spolupráci s Divadlom Drak z Hradca Králové.
Na javisku sa stretnú českí a slovenskí herci s cieľom vytvoriť pravú a nefalšovanú, originálnu československú inscenáciu. Kde však začať? Kto reprezentuje naše špecifické národné povahy a ako ich spojiť do jedného celku? Na pomoc prichádza udatný Jánošík za slovenskú
 a utáraný Gašparko za českú stranu. Spojenie dvoch nespojiteľných naturelov vedie
k zážitkom v slovenských vysokých horách aj v romantických českých hájoch. Kam však celý príbeh smeruje? A spĺňa očakávania a predstavy jednej či druhej strany?
Bábkovo-činoherná inscenácia je metaforou nažívania v jednom útvare. Dokážeme robiť kompromisy v záujme spoločných cieľov? No akí vlastne sme? A ako vnímame druhých?
A existuje vôbec niečo ako národný charakter?

text, dramaturgia: Tomáš Jarkovský, Peter Galdík
použité básne: Orol vták (Janko Kráľ), Smrť Jánošíkova (Ján Botto), Kráľohoľská, Mor ho! (Samo Chalupka)
réžia: Šimon Spišák, Jakub Vašíček
scéna, návrh bábok: Karel Czech
bábky: Jiří Bareš, Roman Marek, Vladimír Sosna, Štěpán Uherka
kostýmy: Tereza Vašíčková
hudba: Daniel Čámský
hrajú: Frederika Kašiarová, Ľubomír Piktor, Šimon Dohnálek a. h., Milan Hajn a. h., Ľuboš Janák a. h., Pavla Lustyková a. h.

Close