Slávnostné ukončenie festivalu, vyhlásenie výsledkov súťaže Artúr 2021, Ľudová hudba Jána Rybára

Slávnostné ukončenie festivalu, vyhlásenie výsledkov súťaže Artúr 2021, Ľudová hudba Jána Rybára

18:00

Foyer BDŽ

Close