Medveď Wojtek

Medveď Wojtek

Staré divadlo K. Spišáka v Nitre
14:00 (60 min./10+)
Dom odborov – veľká scéna

Spoznajte spolu s nami výnimočný príbeh z obdobia 2. svetovej vojny, ktorý do knižnej podoby preniesol poľský autor Wiesław A. Lasocki. Nahliadame do životov vojakov,
ktorí sa po agresívnom vpáde nemeckých a sovietskych vojsk do Poľska (v roku 1939) dostali
do zajatia. Sovietsky zväz, ktorý ich väznil, bol však v roku 1941 napadnutý svojím dovtedajším spojencom – Nemeckou ríšou. To ho priviedlo k spolupráci so západnými spojencami – Britániou a USA. Ich podmienkou však bolo prepustenie poľských vojakov.
Tí sa následne preplavili do Iránu a pridali sa k výcviku ostatných spojeneckých vojsk. Práve tam sa členovia 22. zásobovacej roty 2. poľského armádneho zboru ujali osiroteného medvieďaťa a precestovali s ním takmer celý Blízky východ. Nakoniec s ním bojovali
aj v jednej z najväčších bitiek 2. svetovej vojny – bitke o Monte Cassino. Medveď sa s vojakmi postupne dokonalo zžil, pomáhal im a chýr o ňom sa šíri ešte aj dnes.

autor predlohy: Wiesław A. Lasocki
scenár a réžia: Jakub Maksymov
scéna, bábky: Olga Ziębińska
preklad a dramaturgia: Nikoleta Hvizd Tužinská
hudba: Lazar Novkov
hrajú: Kristína Povodová, Simon Fico, Rudo Kratochvíl, Roman Valkovič, Juraj Bednarič

Close