Krása a hnus

Krása a hnus

Zoskupenie Med a prach

21:30 (90 min., 15+)

Nová Synagóga

„Krása a hnus“ je projekt autorského zoskupenia „Med a prach“, zložený z troch samostatných diel. Je ďalším krokom k vytváraniu si autentického umeleckého jazyka. Prvá časť projektu „Krása a hnus“, scénické dielo s podtitulom „Nezastupiteľnosť nepomenovateľného“, sa pohybuje na hranici medzi inštaláciou, performanciou a inštalovaným koncertom. Jeho tvorcovia pre jeho uvádzanie hľadajú v každom meste špecifické priestory, ktoré dotvárajú celkový kontext diela. Zrekonštruované i dlhodobo nerekonštruované historické objekty, industriálne budovy, múzeá, galérie. Autori k dielu dodávajú nasledovné: „Krása a hnus sú kategórie, ktorými sa snažíme definovať seba, okolitý svet či veci nepomenovateľné, nevidené, nepočuté. Dokážeme im pripisovať nesmiernu váhu a v prípade neporozumenia sme dokonca schopní ísť aj na pokraj konfliktov. Krása a hnus zjavne nie sú iba kategóriami estetického vnímania. Čo teda tieto slová pre nás znamenajú, čo vyjadrujú, čo im prisudzujeme? Kde je hranica medzi formou a obsahom, nielen v umení, ale v našej každodennosti? Na nič z toho vám neodpovieme. No ponúkame dielo. Krása a hnus.“

Libreto, hudba, vizuálny koncept, réžia: Andrej Kalinka
Sochy, maľby, objekty: Juraj Poliak
Kostýmy, objekty: Ivan Martinka
Reštaurovanie: Michaela Poliaková
Účinkujú:  Andrea Ballayová, Ludovic Cohen, Mária Danadová, Andrej Kalinka, Miriam Kalinková, Lucia Korená, Ela Lehotská,  Ivan Martinka, Juraj Poliak, Michaela Poliaková

Close