Ohlasy

Drahá Janka! Drahá Petra!
Som nesmierne vďačná za pozvanie na festival a možnosť vzhliadnuť slovenské inscenácie, ako aj za každé stretnutie, rozhovor či milé chvíle, ktoré som strávila u Vás a vo Vašom divadle. Ďakujem pekne za Familiárium, Jána Ošíka a Pomstiteľ s fujaru, Na slepačích krídlach, Babičku z vajíčka, Podmorskú rozprávku, Kozliatka a vlk či Zhavranelých… Taktiež mám veľkú radosť z toho, že som mohla zažiť Teatro Tatro a ich veľkolepú inscenáciu Majster a Margaréta. Mám z toho všetkého neuveriteľne silné umelecké zážitky, na ktoré budem veľmi dlho spomínať.
Srdečne všetkých pozdravujem.

Ewa Tomaszewska, teatrologička, Poľsko

Milá Janka, milí kolegovia,
ešte raz Vám veľmi pekne ďakujem za možnosť byť počas Bábkovej Žiliny s Vami a byť malou čiastočkou veľkej veci, ktorá sa Vám nepochybne podarila. Cítila som sa ako doma a odniesla si veľa inšpirácie, stretla po dlhom čase veľa kolegov, ktorých som nevidela už roky, ba čo viac, mala som možnosť vďaka Vám vidieť aj ich súčasnú prácu.  Vďaka množstvu rozhovorov a znovu nadviazaných kontaktov už dnes môžem povedať, že Váš festival bude nepochybne ovplyvňovať aj nemeckú bábko-divadelnú kultúru – s niekoľkými kolegami sme sa dohodli na spolupráci v Puppentheater Zwickau, kde práve pôsobím.
Veľká vďaka aj za to. Už teraz sa teším na ďalší ročník.
Ak sa náhodou v budúcnosti ocitnete v situácii, v ktorej by som Vám mohla byť nápomocná, bude mi cťou Vás akokoľvek podporiť.

Monika Gerboc, riaditeľka Puppentheater Zwickau, Nemecko

Milí přátelé,
mockrát děkuji za milé přijetí na vašem festivalu, který mě opravdu potěšil a inspiroval. Budu o něm určitě psát, protože si pozornost rozhodně zaslouží. Už se těším na další ročník! Tak ještě jednou poděkování vám všem, jmenovitě tobě Jano, Petro a pěkné pozdravení panu řediteli Tabačekovi.
Doufám, že se s vámi setkám dříve než za dva roky na nějakém českém či slovenském loutkářském festivalu.
Moc ještě jednou děkuji.

Nina Malíková, historička českého bábkového divadla a predsedníčka českej sekcie UNIMA

Milá Janka, vzácna pani riaditeľka festivalu Bábková Žilina 2017, vážený pán riaditeľ Bábkového divadla Žilina, zohraný organizačný tím – Anička, Miško, Peťka, …máte byť na čo pyšní:
– famózne otvorenie a ukončenie festivalu (tá vaša autentická prajnosť a radosť a spokojnosť (bez známok únavy), to sa nedá nacvičiť,
– výborne zostavený program z vynikajúcich rôznorodých inscenácií,
– správne rozhodnutie nehodnotiť kriticky inscenácie ani v pléne ani v Gašparovinách, čo prispelo k pohodovej účasti účinkujúcich,
– kvalitné propagačné materiály s novými nápadmi,
– spoznanie rôznych hracích prostredí a k tomu priaznivé slnečné počasie,
– možnosť stretnúť množstvo ľudí z kultúrnych inštitúcií, profesionálnych bábkarov i amatérov (bábkarky z Bábkarského súboru Strojárik z Martina),
– pozornosť médií, ktoré sa venovali BŽ,
– ubytovanie a stravovanie najvyššej kvality,
– plné hľadiská spontánnych detských i dospelých divákov,…
Klobúk dolu! Gratulujem vám a skláňam sa pred vašim tímom, ktorý dokáže vytvoriť priateľskú rodinnú atmosféru. Vrátila sa mi radosť a potešenie z dobrého bábkového divadla a bábkarov. Držím vám palce, aby sa vás stále držala obdivuhodná kreativita a profesionalita pri organizovaní ďalšieho ročníka Bábkovej Žiliny.

Alena Štefková, odborná pracovníčka NOC

Milý Peter, Mišo, Janka a všetci v BDŽ,
úprimne Vám ďakujem v mene všetkých pedagógov a študentov za možnosť byť na Vašom festivale, za veľkorysé podmienky, ktoré ste pre nás v rámci festivalu pripravili.
Gratulujem k úspešnému festivalu, ktorý bol robený s vysokým profesionálnym nasadením vo výbornej atmosfére a „s dušou“, dobrosrdečnosťou a priazňou, ktorú ste na nás prenášali. Bolo nám jasné, že nás tam chcete – a my sme to cítili…
Za to a – za všetko Vám patrí veľká vďaka!

Ida Hledíková, divadelná kritička a teatrologička, vedúca KBT VŠMU

Vážená a milá paní ředitelko,
dovolte, abych Vám ještě jednou touto cestou poděkoval za pozvání na Váš krásný festival, kterého si velmi cením. Jsem rád, že jsem „se utrhl“ z Brna a na chvíli si užil skvělé atmosféry v Žilině. Dramaturgie festivalu byla výborná, kvalita představení neobvykle vysoká. Přeji Vám, aby se tak dařilo i do dalších ročníků festivalu. Když mně to čas dovolí, určitě se u Vás zase někdy objevím.
Srdečně zdravím

Jaroslav Blecha, riaditeľ Moravského zemského múzea v Brne

Vážený pane řediteli,
chtěl bych Vám poděkovat za vřelé přijetí, skvělou organizaci a umožnění vstupu na Váš festival. Dovolte, abych Vám pogratuloval a zároveň vyjádřil svůj obdiv nad tím, že se dá zorganizovat festival pro loutková divadla pouze ze Slovenska. Je to fajn se setkat v rodinné atmosféře domácích loutkářů bez žádných předsudků a vzájemně se povzbudit. To v Čechách a v Polsku trošku chybí.
Ještě jednou děkuji a možná někdy zase rádi k Vám přijedeme.
Srdečně zdravím z Těšína

Jakub Tomoszek, šéf bábkovej scény „Bajka“, Tešínské divadlo Český Těšín

Bábková Žilina 2017 – Opäť živý festival

Bábkové divadlo Žilina v dňoch 17.-19. 5. 2017 zorganizovalo jubilejný piaty ročník bábkového festivalu – Bábková Žilina – Živý festival.
Na zvyšujúcu sa kvalitu organizácie a už tradične mimoriadne príjemnú a pohostinnú atmosféru si účastníci tohto podujatia už zvykli.
Tento rok sa však organizátorom podarilo vytvoriť prehliadku, ktorá svojou širokospektrálnosťou obsiahla väčšinu „kamenných“ divadiel, divadelných skupín, nezávislých divadiel i umeleckých zoskupení na Slovensku, ktoré sa zaoberajú bábkovým či výtvarným divadlom a divadlom predmetu. Účastníci festivalu mali naozaj možnosť spoznať celú „bábkovú“ rodinu slovenského divadla.
Organizátori festivalu vytvorili program festivalu z inscenácií a scénických diel, ktoré za posledné dva roky môžeme chápať ako najkvalitnejšie a umelecky najinšpiratívnejšie. Vznikla tak programovo pestrá mozaika kvality a vysokej profesionálnej úrovne. Práve na tomto festivale si mohol odborný i laický divák uvedomiť vysokú úroveň produkcií bábkového a výtvarného divadla, či divadla predmetu. Kvalitu , pestrosť ale aj tematickú angažovanosť pre všetky vekové kategórie divákov od troch do sto rokov. Neohraničená paleta postupov a vyjadrovacích prostriedkov, z ktorých si vyberie každý. Jednotlivé produkcie vyjadrovali nielen umeleckú kreativitu a tematickú angažovanosť tvorcov, ale aj všestrannú pripravenosť hercov a performerov. Organizátorom festivalu sa naozaj podarilo výberom produkcií vytvoriť „oslavu“ divadla a jeho tvorcov. Na slepačích krídlach Bratislavského bábkového divadla, Tracyho Tiger a Škaredé káčatko Bábkového divadla Žilina, Stopy v pamäti nezávislého divadla Odivo, Krása a hnus umeleckého zoskupenia Med a prach, Babička z vajíčka nezávislého divadla PIKI, Familiárium Bábkového divadla na Rázscestí…Takto by sme mohli pokračovať vo vymenúvaní naozaj pozoruhodných a umelecky výnimočných produkcií, ktoré (aj keď to bude znieť neskromne) hľadajú a nachádzajú výrazové prostriedky a umelecké inšpirácie pre celé slovenské divadlo.
Festival Bábková Žilina priniesol poznanie, že dlhodobo podceňované a primárne chápané len ako „detské“ bábkové divadlo sa za posledné dva roky dostalo do popredia divadelného diania na Slovensku svojou mnohotvárnosťou, syntetickosťou, otvorenosťou a tvorivou inšpiratívnosťou. Katarína Aulitisová, Monika Kováčová, Andrej Kalinka, Šimon Spišák, Ondrej Spišák – režiséri a tvorcovia, ktorí poctivo hľadajú nové cesty, poetiku a neváhajú vstúpiť na neistú pôdu symbolov a obrazov tak, aby diváka (detského i dospelého) vtiahli do sveta imaginácie a inicializácie podvedomého vnímania a hodnotenia reality.
Áno, a všetci títo tvorcovia a mnoho ďalších sa zúčastnilo Bábkovej Žiliny. Všetci svorne vnímali produkcie ostatných, rozprávali sa o nich a vzájomne sa inšpirovali.
Lebo čo je úlohou dobrého festivalu? Vzájomnou tvorivou interakciou vytvárať priestor pre nové spolupráce a umelecký rast zúčastnených subjektov.
A to sa tohtoročnej Bábkovej Žiline podarilo na viac ako 100 percent. Možno povedať, že takto vykryštalizovaná podoba „Živého festivalu“ je mimoriadne atraktívna, príjemná a pre tvorcov inšpiratívna. Čo viac si želať?

Mgr. art. Veronika Gabčíková, dramaturg Nového divadla Nitra

Close